Hoofdcategorie


Downloaden

Privacy Statement Gezocht.nl


Gezocht.nl acht een zorgvuldige omvang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Songteksten Media B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Onze gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer m1465556

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 3 maart 2011.

Vastleggen persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u op zowel actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy statement. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Bedrijfsgegevens

Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze privacy statement is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Registratie

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van onze dienst, zodat wij u notificaties kunnen sturen en zodat wij, indien nodig, in contact met u kunnen treden in het kader van de dienst.

Na uw registratie ontvangt u een e-mail, waarin uw registratie kunt bevestigen. Zo weten wij zeker dat u zich daadwerkelijk wilt registreren en de eigenaar bent van het e-mailadres dat is ingevuld.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat uw wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u zo snel mogelijk wachtwoord te wijzigen en/of ons op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Plaatsen advertenties

Indien u een advertentie plaatst kunnen wij om aanvullende informatie vragen, zoals uw geslacht, naam, postcode en woonplaats. Na het invullen van deze informatie bewaren wij de door u ingevulde persoonsgegevens, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Bovendien worden de ingevulde gegevens getoond in de advertentie.

Wij kunnen deze gegevens daarnaast gebruiken om voor u relevante advertenties te tonen op de website.

Verder heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid een foto up te loaden. Houdt u er rekening mee dat deze foto zichtbaar is voor andere gebruikers van de website, net alle andere gegevens die u opneemt in de tekst van de advertentie.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of inlogt.

E-mail

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Notificaties/berichten van andere gebruikers

Indien u een advertentie heeft geplaatst kunnen andere gebruikers u berichten sturen via de website. Deze berichten ontvangt u in de inbox in uw account. Indien u ongewenste berichten ontvangt, kunt u deze markeren als 'spam'.

Indien u hiervoor kiest sturen wij u per e-mail notificaties, bijvoorbeeld indien u een advertentie plaatst, wijzigt of verwijderd of indien u een bericht ontvangt. U kunt uw instellingen met betrekking tot de te ontvangen notificaties op ieder gewenst moment wijzigen via uw account.

U kunt via de website ook zelf berichten versturen naar andere gebruikers. In dat geval wordt alleen uw naam automatisch opgenomen in het bericht. Uw e-mailadres wordt daarbij niet aan de ontvanger van het bericht verstrekt. De ontvanger kan op uw bericht reageren door u via de website een bericht terug te sturen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, uw gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Na het inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels deze cookie kunnen wij bijhouden welke pagina's u opvraagt. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website te optimaliseren naar uw wensen.

Diensten van Google

Wij maken op onze website gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier echter geen invloed op.

Website van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacy statement van deze website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactformulier

Vragen over ons privacybeleid, deze privacy statement en vragen omtrent inzage in en correctie en verwijdering van persoonsgegevens kunt u richten aan:

support@gezocht.nl

of per post aan:

Songteksten Media B.V.
H.o.d.n. Gezocht.nl
Eekschillersdreef 542
7328LJ Apeldoorn

Wij staan ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder registratienummer: 08116706.